English
Rhestru pob cofnod yn ôl:

Casgliad o gyfweliadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2013-14

Rhestru pob cofnod yn ôl:
Chwilio
Chwilio uwch

Cyfweliad ar Hap

VN038 Keith Evans, Hotpoint, Llandudno

Roedd Keith yn döwr cyn iddo fynd i Hotpoint, ar ôl cael llond bol ar y ffordd yr oedd yn colli allan ar fonysau yn y maes adeiladu. Nid oedd yn gwybod a fyddai'n setlo mewn ffatri ar ôl gweithio yn yr awyr agored ond mi wnaeth, ac fel y dywedodd roedd yn rhaid iddo, gan fod pedwar o blant ganddo. Roedd o'n gweithio ar linellau gwahanol a dywedodd bod yr hyfforddiant yn amrywiol iawn, gyda rhai llinellau lle roedden nhw'n dangos iddo beth i wneud unwaith ac wedyn yn gadael iddo ymdopi. Roedd o'n mwynhau gweithio yn ffatri Hotpoint, yn ennill arian da, yn enwedig am weithio shifftiau nos. Roedd o yno hyd nes iddo ymddeol ychydig cyn cyrraedd 65 oed.

Administration