English
Rhestru pob cofnod yn ôl:

Casgliad o gyfweliadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2013-14

Rhestru pob cofnod yn ôl:
Chwilio
Chwilio uwch

Cyfweliad ar Hap

VN048 Olive Jones and Marilyn Hankin, Graessers Salicylates, Sandycroft;Shotton Steam Laundry, Shotton;Sandycroft Dry Cleaners, Sandycroft

Aeth Olive i weithio yn y golchdy yn syth o'r ysgol, yn 1928, gan ddechrau gyda smwddio pethau bach ac yna mynd ymlaen i eitemau mwy fel crysau. Bu'n smwddio gydol yr amser y bu hi yno, o 1928 i 1994, cyfanswm o 66 o flynyddoedd. Roedd yn swydd diddorol, gyda thipyn o amrywiaeth, er y gallai fod yn beryglus achos y stêm a oedd yn dod o'r peiriannau. Rhoddodd hi'r gorau i'r swydd yn 80 oed, pan oedd hi wedi cael digon! Bu ei merch, Marilyn, yn gweithio mewn siop cyn mynd i'r ffatri fferyllol yn 1964, yn pacio aspirins a chyffuriau eraill. Dywedodd hi bod hi'n swydd, dyna'i gyd, rhywbeth yr oedd yn rhaid iddi ei wneud er mwyn byw, ac edrych ymlaen at y penwythnosau. Roedd o'n iawn pan oedd hi yn y gwaith, efo merched eraill yr un oedran a hi, ond ar ôl pump o'r gloch, bywyd y cartref tŷ oedd bwysicaf. Gadawodd yn 1970 i fagu ei phlant ac i fod yn wraig tŷ.

Administration