English
Rhestru pob cofnod yn ôl:

Casgliad o gyfweliadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2013-14

Rhestru pob cofnod yn ôl:
Chwilio
Chwilio uwch

Cyfweliad ar Hap

VN032 Rosie Jones, Ffatri Laeth Llangefni, Llangefni

Roedd Rosie yn gweithio yn y lab yn yr hufenfa yn Llangefni, yn syth ar ôl gadael yr ysgol, yn 1957. Cafodd hi hyd i’r swydd ar ôl clywed yn yr ysgol bod swyddi yn mynd yn y ffatri laeth, mae'n credu mai ar ôl y gwasanaeth boreol yr oedd hyn. Roedd hi wedi mynd am swydd arall, mewn banc, ond roedd yn well ganddi wneud swydd y ffatri achos roedd hi eisiau gwneud gwaith yn ymwneud ag amaethyddiaeth. Y Bwrdd Marchnata Llaeth oedd piau'r ffatri. Roedd hi'n nerfus yn mynd i mewn i griw o weithwyr ar ôl bod ar ei phen ei hun ac roedd o dan hyfforddiant ar y cychwyn, yn dysgu'r broses uchod yn y swydd, yn ystod ei thri mis o brawf. Roedd ‘na rai merched hŷn yno, wedi bod yno cyn iddi hi ddechrau, ac roedd y rhai ifancach yn cael llawer o jobsys bach doedd y gweithwyr hŷn ddim eisiau eu gwneud. Roedd y merched hŷn yn dda iawn, meddai, a phawb yn ffrindiau mawr. Roedd yn rhaid i'r merched a oedd yn profi'r llaeth gael 'colour blindness test' gan y meddyg, achos roedden nhw'n defnyddio 'litmus paper' i wneud y profion hyn, ac roedd y papur yma yn newid ei liw fel rhan o'r prawf. Roedd gwahanol lefelau o las er mwyn testio'r llaeth, felly roedd yn rhaid i'r merched gael llygaid da. Roedd yn lle difyr i weithio. Ar un adeg, roedd y brodyr Cadbury's piau'r lle ac roedd y ffatri yn gwneud siocled a bisgedi yn ogystal â llaeth i'r cyhoedd ac i ysgolion. Cwrddodd â'i gŵr yno. Gadawodd hi'r ffatri yn 1967 achos roedd hi am ennill mwy o arian a chafodd hi swydd dda efo'r Cyngor Sir.
Rosie and Mair Griffiths yn y gwaith, 1950au

Administration