English
Rhestru pob cofnod yn ôl:

Casgliad o gyfweliadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2013-14

Rhestru pob cofnod yn ôl:
Chwilio
Chwilio uwch

Cyfweliad ar Hap

VSW038 Di-enw, Slimma, Aberteifi

Gadawodd y siaradwraig yr ysgol yn 16 oed (1964) a mynd yn syth i ffatri Slimma, fel 'machinist', yn gwneud ffrogiau merched a beltiau. Yna aeth ei golwg yn wan ac ni allai wneud y beltiau felly gadawodd. Aeth I weithio mewn gwesty. Yn y ffatri doedden nhw ddim yn cael siarad ac roedd hi’n reit swnllyd. Roedd yr oruchwylwraig yn eu gwylio drwy’r amser. Câi gweithwyr neilltuol gynnig gwaith dros amser. Roedd yn well ganddi weithio yn y gwesty.

Administration