English
Rhestru pob cofnod yn ôl:

Casgliad o gyfweliadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2013-14

Rhestru pob cofnod yn ôl:
Chwilio
Chwilio uwch

Cyfweliad ar Hap

VN035 Peter Davies, Ffatri Frics Ruabon, Ruabon

Gweithiodd Peter mewn nifer o iardiau brics ar ôl gadael yr ysgol, yn bennaf Ruabon Red Bricks, a oedd yn gwneud teils llawr byd-enwog. Doedd o ddim yn hoffi'r ysgol felly aeth o i lawr i'r ffatri frics i ofyn am swydd, gan eu bod nhw yn cymryd unrhyw un. Roedd ei rieni yn falch ohono am fod yn annibynnol ac wedi cael gwaith. Gwnaeth amrywiaeth o swyddi, rhai ohonynt yn beryglus, ac roedd llawer o ddamweiniau yn ystod ei amser yno, yn enwedig wrth yrru'r tryciau 'forklift', rhai yn angeuol. Roedd perthynas dda rhwng y dynion a'r merched, llawer o sbort. Gadawodd yr iard frics ar ôl cwffio efo cydweithiwr a chafodd y ddau ohonynt eu diswyddo. Ond aeth o'n ôl am gyfnod byr cyn gadael yn gyfan gwbl. Symudodd i ffatri arall am sbel ac wedyn aeth i mewn i'r diwydiant adeiladu, a oedd yn llawer gwell o ran arian.

Administration