English
Rhestru pob cofnod yn ôl:

Casgliad o gyfweliadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2013-14

Rhestru pob cofnod yn ôl:
Chwilio
Chwilio uwch

Cyfweliad ar Hap

VSW055 Eirwen Jones, Y Bwrdd Marchnata Llaeth, Ffatri Laeth Pont Llanio

Gadawodd Eirwen yr ysgol yn 17oed (1969) a chan fod blwyddyn i aros cyn mynd i nyrsio cafodd waith yn ffatri laeth Pont Llanio. Mynd oddi cartre’ i Aberystwyth i ddysgu nyrsio - swil iawn a ddim yn siarad Saesneg. Yn ei chartref doedd dim dŵr yn rhedeg na bath. Roedd hi’n rheoli’r caffeteria yn y ffatri laeth heb unrhyw brofiad. Staff o tua 80 a dim ond 4 menyw yn y labordy. Lot o sbort gyda’r dynion - ceisio cael Eirwen i eistedd yn eu côl. Pwyslais mawr ar lendid. Rhai o’r teulu e.e. ei thad yn gyrru lori, yn gweithio yno. Caeodd y ffatri yn 1974. Cyflog o £6 yr wythnos yn arian mawr. Cyfarwyddo â’r dynion yn tynnu ei choes. Y cwmni yn rhoi hamper o fenyn, caws a.y.y.b. i’w thad bob Nadolig a thalu am ginio Nadolig. Dim rheolau - os byddai'n cwympo - ‘tyff’. Pan oedd yn nyrsio teimlai dan anfantais nad oedd ei Saesneg yn well. Yn y ffatri laeth roedd yn ymwybodol fod ei thad yno’n gefn iddi os byddai’r dynion yn rhy ddireidus.

Administration