English
Rhestru pob cofnod yn ôl:

Casgliad o gyfweliadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2013-14

Rhestru pob cofnod yn ôl:
Chwilio
Chwilio uwch

Cyfweliad ar Hap

VSE042 Yvonne Smith, Polikoff's, Treorci

Aeth Yvonne i’r Coleg Masnachol ar ôl gadael yr ysgol a dechreuodd weithio yn 17 oed (1959) mewn swyddfa cyfrifydd. Ar ôl blwyddyn (1960-1) aeth i Polikoff’s yn gynorthwyydd i’r Swyddog Personél. Roedden nhw’n gwneud dillad dynion. Ei job hi oedd tsiecio’r cardiau clocio. Os yn hwyr - eglurhad. Rhybudd, yna diswyddo. Dynion oedd y 'presser's, y pacwyr a’r torwyr yn bennaf. Gweddill - tua1700 yn fenywod. Menywod yn oruchwylwragedd, dynion yn fformyn - ni allai menywod ddringo’r ysgol. Anodd disgyblu. Hanes y ddwy nyrs yno. Disgrifia’r ffatri - yr adran dillad gwely ar wahân. Deuai 40 bws â gweithwyr yno ac yn ôl a blaen amser cinio. Cantîn enfawr. Chwarae cardiau. Adloniant amser cinio. Noswyl Nadolig - doedd y gweithwyr ddim yn casglu’u pae tan 4-5 o’r gloch. Roedd y clwb cymdeithasol mewn hen ficerdy. Siarad a chanu. Roedd hi’n tsiecio geirda a diswyddo gweithwyr. Âi i ymweld â chleifion e.e. i’r Ysbyty Meddwl. Casglu parseli o fwyd ar gyfer dioddefwyr mewn llifogydd o’r ffatri. Y frech wen yn torri allan yn 1961 - imiwneiddio yn y ffatri. Hefyd y diclein. Dim tâl salwch i weithwyr llawr y ffatri. Câi menywod lai o dâl na’r dynion am yr un gwaith. Problemau personol e.e. arogl annifyr. Anghydfodau am gyflogau. Trip trên i Lundain. Nosweithiau allan yng Nghaerdydd - Bill Hailey and the Comets Gadawodd pan oedd yn feichiog yn 1964-5. Symudon nhw i Coventry a nôl i Gastell Nedd. Bu’n glerc i’r heddlu am 15-16 mlynedd. Roedd un rheolwr yn harasio merched ifanc.Llawer o dynnu coes y ddwy ffordd. .

Administration