English
Rhestru pob cofnod yn ôl:

Casgliad o gyfweliadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2013-14

Rhestru pob cofnod yn ôl:
Chwilio
Chwilio uwch

Cyfweliad ar Hap

VN006 Dilys Wyn Jones, Ffatri Staes, Caernarfon;Ffatri cocos, Caernarfon;Ferranti, Bangor

Gweithiodd Dilys yn y Ffatri Staes o pan oedd yn 15 oed, yn syth o'r ysgol. Bu'n gweithio ar wahanol linellau, ar wahanol rannau o'r corsedau. Roedd hi'n mwynhau gweithio yno, ond ar y cyfan yn meddwl bod gwaith ffatri yn ddiflas. Roedd y ffatri yn 'basic' iawn: “Llawr concrit oedd o, ac oedd ‘na lwch yna, calch oddiwrth y corsets, ‘sti. Oedden ni'n cael X-ray, bob blwyddyn. Roedd o (dyn) yn dod â dŵr i mewn mewn 'watering can', oedd o'n mynd rownd y lle fel na a watero'r llawr, i gadw'r llwch i lawr. Roedd 'na ffenestri fel oedd ar dŷ gwydr i fyny'r grisiau, a pan oedd hi'n haf, oedd hi'n berwi, oeddet ni'n cael dy gwcio'n fyw.” Bu hefyd yn gweithio yn ddiweddarach mewn ffatrïoedd eraill, megis y ffatri gocos yng Nghaernarfon ac yn Ferranti ym Mangor.

Administration