English
Rhestru pob cofnod yn ôl:

Casgliad o gyfweliadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2013-14

Rhestru pob cofnod yn ôl:
Chwilio
Chwilio uwch

Pori'r cyfweliadau


VSE083 Violet Skillern, Ffatri Deganau HG Stone, Pontypŵl

Disgrifia Violet ei phlentyndod ym Mhont-y-pöwl a sut y cafodd ei thad anhawster i gael gwaith wedi'r rhyfel. Yn ei rhes o fythynnod roedden nhw'n rhannu toiledau ond roedd pawb yn gyfeillgar. Dechreuodd yn y ffatri deganau yn 15 a chofia gael ei hanfon i nôl 'glass washers' - ei phryfocio hi. Disgrifia symud o'r storfa i wnïo - cwblhau'r tedi bêrs, gwnïo eu llygaid a brodweithio'u trwynau. 'Dyddiau hapus' ar y lein. Byddai'n mynd â gwaith adre hefyd. Ar ôl priodi gadawodd y ffatri. Mae'n trafod y tâl. Cofia orfod gorffen rhyw Dedi Ber anferth ar gyfer Llundain. Menywod oedd yn gweithio yno'n bennaf ac roedd un o'r cynllunwyr yn fenyw. Dawnsfeydd blynyddol. Roedd pawb yn perthyn i'r undeb ond roedd yno awyrgylch hapus. Roedd yno 'gamaraderi'. Cerddai i'r gwaith ond daliai'r bws adre ac âi â'i bwyd ei hun er bod cantîn da yno. Nid oedd yn hoffi pan gyflwynwyd system gludfelt. Byddent yn gwrando ar y radio dros y Tannoy. Cofia wyliau gyda'i chydweithwyr yn Bournemouth. Doedd dim llawer o weithgareddau cymdeithasol ynghlwm a'r ffatri.
Ffatri tegannau H G Stone, Pont y P?l

Administration